Realizacje

POMPY CIEPŁA

przykładowe realizacje

 

Hel, czerwiec 2017 Wykonano instalację kaskady kotłów gazowych 2 x 75 kW wspomaganych powietrzną pompą ciepła alpha innotec LW310A o mocy 31 kW przy A2/W35. W zakres prowadzonych robót wchodziło również wykonanie zakopcowanego zbiornika na gaz płynny o pojemności 6400l.  Układ będzie dostarczać ciepła do ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby 42 mieszkań o łącznej powierzchni 1700 m2.  

 

 

Rekowo, marzec 2017 Wykonano istalację gruntowej pompy ciepła alpha innotec. Dolnym źródłem ciepła dla instalacji są sondy pionowe o łącznej długości 500m. Zastosowana jednostka to pompa o największej mocy grzewczej w serii Compact (18,6 kW dla B0W35). Pompa osiąga bardzo wysoki współczynnik sprawności COP. W warunkach nominalnych wynosi on 4,87. Oznacza to, że z każdej 1 kWh energi elektrycznej wykorzystanej do pracy sprężarki pompy ciepła uzyskujemy około 4,9 kWh energi cieplnej.

 

 

Hel, czerwiec 2016, zrealizowano instalację pompy ciepła typu powietrze-woda firmy alpha innotec. Zastosowano jedną jednostkę grzewczą LW310A o mocy 31 kW przy A2/W35 oraz pracy dwóch sprężarek.  Pompa ciepła służy do ogrzewania 8 mieszkań budynku wielorodzinnego oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Inwestycja znacząco zmniejsza koszty eksploatacyjne budynku, który do tej pory zasilany był z lokalnej sieci ciepłowniczej, wykorzystującej gaz płynny.

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

-przykładowe realizacje-

Bolszewo, k. Wejherowa, elektrownia fotowoltaiczna o mocy 4,95 kWp na bazie modułów monokrystalicznych. Szacowany uzysk roczny 5000 kWh energii elektrycznej. Instalacja w 100% zaspokoi roczne zapotrzebowanie obiektu na energię.

 

Nowy Dwór Wejherowski, instalacja fotowoltaiczna o mocy nominalnej 4,4 kWp.  Instalacja składa się z 18 modułów o mocy 275W każdy. W celu redukcji wpływu zacienienia na uzysk energii zastosowano inwerter trójfazowy z dwoma MPP trackerami, który pozwala na niezależną pracę każdej z grup modułów.  

 

Kąpino, k.Wejherowa, instalacja PV o mocy 4,95 kWp. Zasotosowano moduły monokrystaliczne RECOM Black Panther o mocy jednego modułu 275 W. 

 

Nowy Dwór Wejherowski, instalacja o mocy 3 kWp składająca się z 12 modułów polikrystalicznych. Do montażu zostały zastosowane 4 moduły dostarczone przez Inwestora produkcji Yingli Solar oraz 8 modułów Ameri Solar. Łączenie modułów różnych producentów wymaga ich odpowiedniego dopasowania prądowo-napięciowego w celu maksymalizacji uzysków.